Säännöt ja käsitteet

Lähetämme tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tilausvahvistus tarkoittaa välillämme solmittua, oikeudellisesti sitovaa sopimusta. Maksun saapumisen jälkeen, lähetämme tuotteet tilauskaavakkeeseen merkittyyn osoitteeseen.

 

2. Hinta

2.1. Tilaukseen merkityt tuotteiden hinnat vastaavat verkkosivuillamme kuvattuja hintoja.

2.2. Lähetyskulut veloitetaan erikseen. Lähetykset tiettyihin kohteisiin eivät välttämättä ole mahdollisia. Lähetyskustannukset määräytyvät lähetysehtojemme mukaisesti.

 

3. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

3.1. Asiakas voi purkaa tuotteiden tilaamista koskevan, solmitun sopimuksen milloin tahansa seitsemän arkipäivän kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamispäivämäärästä lukien. Asiakkaan ei tarvitse perustella sopimuksen purkamista millään tavalla eikä maksaa mitään sakkoja tähän liittyen.

3.2 Sopimuksen purkamisesta pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse.

3.3. Mikäli olet jo vastaanottanut tuotteet ja haluat purkaa sopimuksen, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@handal.net. Kerromme minne voit lähettää palautettavat tuotteet. Tuotteiden palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla sekä kustannuksella. Mikäli olemme ehtineet pakata tuotteet lähettämistä varten ennen sopimuksen purkamista, et saa avata saapuneita tuotteita, vaan pakkaus on lähetettävä viivyttelemättä takaisin omalla kustannuksella ja vastuulla.

3.4. Mikäli ilmoitat meille sopimuksen purkamisesta, palautamme tililtänne veloitetun summan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin aina 30 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta lukien. Mikäli tuotteet on jo lähetetty, pyydämme palauttamaan ne omalla kustannuksella.

 

4. Oikeutemme muuttaa sopimusta tai olla solmimatta sopimusta

4.1. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja, tuotteiden saatavuutta sekä kuvauksia edellyttäen, että näitä muutoksia ei tehdä sopimuksen solmimisen jälkeen.

4.2. Pidätämme oikeuden olla solmimatta sopimusta.

4.2.1. Mikäli emme halua solmia sopimusta, ilmoitamme tästä Sinulle viiden arkipäivän kuluessa sähköpostitse, emmekä ryhdy käsittelemään maksuasi. Emme sitoudu suorittamaan ylimääräisiä maksuja mahdollisen pettymyksen hyvittämiseksi.

 

5. Tuotteiden lähettäminen tilaajalle

5.1. Järjestämme tilattujen tuotteiden lähetyksen tilauksen vastaanottamisen yhteydessä ilmoittamaasi osoitteeseen.

5.2. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan toimituksen suorittamisen mahdollisimman nopeasti tilauksen vastaanottamisen jälkeen, mutta lähetämme tuotteet aina kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa.

5.3. Käytämme tunnettuja kuljetusyhtiöitä. Mikäli emme pysty lähettämään tilattuja tuotteita jostain syystä 30 päivän kuluessa, otamme Sinuun välittömästi yhteyttä sopiaksemme uudesta toimituspäivästä. Mikäli emme pääse yhteisymmärrykseen sopivasta toimituspäivästä, tarjoamme vaihtoehtona suoritetun maksun palauttamista.

5.4. Tilatut tuotteet siirtyvät tilaajan omistukseen tuotteiden lähettämisen jälkeen. Lähettämisen jälkeen tuotteet ovat hallussanne emmekä vastaa niiden katoamisesta tai tuhoutumisesta.

 

6. Vastuu

6.1. Mikäli toimitetut tuotteet eivät vastaa tilaustasi tai mikäli tuotteet ovat vaurioituneet tai tuotteissa on puutteita tai mikäli lähetetty kappalemäärä on virheellinen, vastaamme tällaisista virheistä ainoastaan silloin, mikäli meille ilmoitetaan kyseistä ongelmista kohtuullisen ajan kuluessa sähköpostitse tai osoitteeseemme postitse lähetetyllä ilmoituksella.

6.2. Mikäli tuotteet eivät saavu perille 30 päivän kuluessa tilauspäivämäärästä, vastaamme tästä ainoastaan silloin, kun meille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@handal.net

6.3. Mikäli meille ilmoitetaan kohdassa 6.1 tai 6.2 määritellyistä ongelmista asianmukaisella tavalla, toimimme oman harkintamme mukaisesti seuraavasti:

6.3.1. korvaamme puutteet tai lähettämättä jääneet tuotteet;

6.3.2. korvaamme tai korjaamme vaurioituneet tai puutteelliset tuotteet; tai

6.3.3. palautamme kyseisistä tuotteista maksetun summan asiakkaalle sopivalla tavalla.

6.4. Mikäli lainsäädännöstä ei toisin juonnu, emme vastaa välillisistä emmekä välittömistä vahingoista, joita tilaajalle on aiheutunut:

6.4.1. vahingoista, joita kumpikaan osapuoli ei pystynyt ennakoimaan sopimuksen solmimishetkellä;

6.4.2. vahingoista, jotka eivät juonnu lähettäjän määräyksiä rikkovasta toiminnasta;

6.4.3. liiketoiminnasta juontuvista vahingoista ja/tai sellaisista vahingoista, jotka eivät liity toimittajaan.

6.5. Tilaajan on noudatettava kaikkia voimassa olevien määräysten ja lakien asettamia vaatimuksia, myös hankittava kaikki tullia, maahantuontia koskevat luvat sekä muut luvat, joita tarvitaan tuotteiden ostamiseen verkkosivuiltamme. Tietynlaisten tuotteiden maahantuonti tai maasta vienti voi olla kielletty tilaajan kotimaan lainsäädännön nojalla. Emme hanki lisätietoja emmekä vastaa tilaajan ostamien tuotteiden viennistä tai maahantuonnista.

6.6. Muiden valtioiden vaatimuksista huolimatta, minkään edellä esitetyn ehdon tarkoituksena ei ole rikkoa tilaajan kotimaan lainsäädännönnojalla mahdollisesti voimaansaatettuja kuluttajan oikeuksia tai muita lainsäädännöstä juontuvia oikeuksia eli lyhyesti sanottuna: tilaajan lakisääteisiä oikeuksia noudatetaan.

 

7. Ilmoitukset

Mikäli näissä ehdoissa ei ole yksiselitteisesti toisin säädetty, kaikki meille lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@handal.net, ja kaikki omat ilmoituksemme julkaistaan verkkosivuillamme. Tilauskohtaisissa asioissa otamme yhteyttä tilaajaan sähköpostitse tilauskaavakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

8. Tapahtumat, joihin emme voi vaikuttaa

Emme vastaa tapauksista, joissa tilattuja tuotteita ei lähetetä tai mikäli lähetys viivästyy tai mikäli lähetetyt tuotteet ovat vahingoittuneet tai niissä on puutteita silloin, kun nämä juontuvat tilanteesta tai olosuhteista, joihon emme kohtuullisesti katsoen voi vaikuttaa, jollaisia ovat esimerkiksi lakot, työsulut ja muut työnantajien ja työntekijöiden väliset kiistat, järjestelmähäiriöt tai verkkohäiriöt, tulvat, tulipalot, räjähdykset tai onnettomuudet (luettelo ei ole täydellinen).