Lietošanas noteikumi

1. Pasūtījuma pieņemšana ir juridiski saistošs līgums starp mums
Par pasūtījuma saņemšanu informēsim pa e-pastu. Mēs apstrādāsim jūsu maksājumu samaksātās cenas apmērā par visām pasūtītajām precēm un piegādi pirms pasūtītā sūtījuma nosūtīšanas. Maksājuma apstrāde nozīmē pasūtījuma pieņemšanu, par ko informēsim Jūs pa e-pastu. Pasūtījuma pieņemšana ir juridiski saistošs līgums starp mums. Pēc apmaksas saņemšanas preces nosūtīsim uz pasūtījuma anketā norādīto adresi.

2. Cena
2.1. Jūsu pasūtījumā norādītās preču cenas atbilst mūsu mājaslapā norādītajām cenām.
2.2. Par piegādi jāmaksā atsevišķi. Piegāde uz noteiktām vietām ne vienmēr var būt iespējama. Piegādes izmaksu apmēru nosaka mūsu piegādes politika.

3. Jūsu tiesības atcelt līgumu
3.1. Ar mums noslēgto līgumu par preču pasūtīšanu Jūs varat atcelt jebkurā laikā līdz septītās darba dienas beigām no nākamās dienas pēc pasūtīto preču saņemšanas dienas. Jums nav jāattaisno līguma atcelšana, kā arī nav jāmaksā soda nauda.
3.2. Lai atceltu līgumu, mums par to jābrīdina pa e-pastu.
3.3. Ja preces saņēmāt pirms līguma atcelšanas, par atcelšanu mums ir jāpaziņo: info@handal.net. Pēc tam jums tiks paziņots, kur nosūtīt atgrieztās preces. Preces tiks atgrieztas uz jūsu rēķina un atbildības. Ja līguma atcelšanas brīdī preces jau esam apstrādājuši piegādei, Jūs nedrīkstat izsaiņot saņemtās preces, bet pēc iespējas ātrāk tās jāatdod par saviem līdzekļiem un atbildību.
3.4. Ja esat mūs informējis par līguma atcelšanu, summa, kas mums norakstīta no jūsu konta, tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk – jebkurā gadījumā 30 dienu laikā pēc līguma atcelšanas. Ja prece jau ir nosūtīta, lūdzam to atgriezt par saviem līdzekļiem.

4. Mūsu tiesības grozīt līgumu un neslēgt līgumu
4.1. Mēs paturam tiesības mainīt cenas, preču pieejamību un specifikācijas, taču šīs izmaiņas netiks veiktas pēc līguma noslēgšanas.
4.2. Mēs paturam tiesības neslēgt līgumu.
4.2.1. Ja mēs nevēlēsimies slēgt līgumu, piecu darba dienu laikā par to paziņosim pa e-pastu; mēs neapstrādāsim jūsu maksājumu. Mēs neuzņemamies veikt papildu maksājumu, lai kompensētu jūsu neapmierinātību.

5. Preču piegāde klientam
5.1. Mēs organizēsim pasūtīto preču piegādi uz adresi, kas saņemta no Jums pasūtījuma saņemšanas brīdī.
5.2. Mēs izmantosim visas iespējas, lai nodrošinātu piegādi pēc iespējas ātrāk pēc pasūtījuma saņemšanas, bet jebkurā gadījumā 30 dienu laikā.
5.3. Izmantojam atzītus paku piegādes uzņēmumus. Ja kāda iemesla dēļ piegāde nav iespējama 30 dienu laikā, mēs nekavējoties par to paziņosim un vienosimies par citu piegādes datumu. Ja nevarēsim vienoties par citu piegādes datumu, mēs piedāvāsim Jums naudas atmaksu.
5.4. Jūs kļūstat par pasūtīto preču īpašnieku pēc preču piegādes. Pēc piegādes preces ir jūsu īpašumā, un mēs neesam atbildīgi par to nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

6. Atbildība
6.1. Ja piegādātā prece neatbilst Jūsu pasūtījumam vai ja prece ir bojāta vai bojāta, vai piegādes daudzums nav pareizs, mēs būsim atbildīgi tikai tad, ja Jūs par problēmu mūs informēsiet saprātīgā termiņā, nosūtot e-pastu uz mūsu kontaktadrese.
6.2. Ja preces nesaņemsiet 30 dienu laikā pēc pasūtījuma datuma, mēs būsim atbildīgi tikai tad, ja paziņosiet mums pa e-pastu: info@handal.net
6.3. Ja paziņosit mums par problēmu saskaņā ar 6.1. vai 6.2. sadaļu, mēs rīkojamies šādi:
6.3.1. mēs labosim defektus vai trūkstošo piegādi;
6.3.2. mēs nomainām vai salabojam bojātās vai bojātās preces;
6.3.3. mēs atmaksāsim par attiecīgo preci samaksāto summu Jums ērtā veidā.
6.4. Ja vien likumā nav noteikts citādi, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas jums radušies saistībā ar:
6.4.1. zaudējumiem, kurus neviena no pusēm nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas brīdī;
6.4.2. zaudējumiem, kas nav radušies darbību rezultātā, kas neatbilst piegādātāja noteikumiem;
6.4.3. biznesa zaudējumi un/vai zaudējumi, kas nav saistīti ar patērētājiem.
6.5. Jums ir jāievēro visi piemērojamie noteikumi un likumi, tostarp jāsaņem visas muitas, importa un citas atļaujas, kas nepieciešamas preču iegādei no mūsu tīmekļa vietnes. Atsevišķu veidu preču imports vai eksports var būt aizliegts ar noteiktiem likumiem jūsu valstī. Mēs nekomentējam un neuzņemamies atbildību par jūsu iegādāto preču eksportu vai importu.
6.6. Neatkarīgi no ārvalsts prasībām neviens no šiem nosacījumiem nav paredzēts, lai ierobežotu jebkādas patērētāju vai citas likumā noteiktās tiesības, kas jums var būt saskaņā ar jūsu valstī piemērojamajiem tiesību aktiem. Citiem vārdiem sakot: jūsu likumā noteiktās tiesības netiks ignorētas.

7. Paziņot
Ja vien šajos Noteikumos un nosacījumos nav skaidri norādīts, visi mums adresētie paziņojumi ir jānosūta uz e-pasta adresi, kas laiku pa laikam tiek reklamēta mūsu tīmekļa vietnē, un visi mūsu paziņojumi jums tiks ievietoti mūsu vietnē. Jautājumos, kas saistīti ar konkrētu pasūtījumu, sazināsimies ar Jums pa e-pastu uz pasūtījuma anketā norādīto adresi.

8. Notikumi ārpus mūsu kontroles
Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja pasūtītās preces netiek piegādātas vai piegāde tiek aizkavēta, vai ja piegādātā prece ir bojāta vai bojāta kāda notikuma vai situācijas dēļ, ko mēs nevaram saprātīgi ietekmēt (saraksts neaprobežojas ar): streikiem, lokautiem un citi strīdi starp darba devējiem un darbiniekiem, sistēmas kļūmes vai tīkla darbības traucējumi, plūdi, ugunsgrēki, sprādzieni vai nelaimes gadījumi.