Naudojimo sąlygos

1. Užsakymo priėmimas yra tarp mūsų teisiškai įpareigojanti sutartis
Apie užsakymo gavimą informuosime el. Prieš išsiųsdami užsakytą siuntą apdorosime jūsų mokėjimą tiek, kiek sumokėta už visas užsakytas prekes ir pristatymą. Mokėjimo apdorojimas – tai užsakymo priėmimas, apie kurį informuosime el. Užsakymo priėmimas yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp mūsų. Gavę apmokėjimą, prekes išsiųsime užsakymo formoje nurodytu adresu.

2. Kaina
2.1. Jūsų užsakyme nurodytos prekių kainos atitinka mūsų svetainėje pateiktas kainas.
2.2. Už pristatymą reikia mokėti atskirai. Pristatymas į tam tikras vietas gali būti ne visada įmanomas. Pristatymo išlaidų dydis nustatomas pagal mūsų pristatymo politiką.

3. Jūsų teisė nutraukti sutartį
3.1. Su mumis sudarytą prekių užsakymo sutartį galite atšaukti bet kuriuo metu iki septintos darbo dienos pabaigos nuo kitos dienos po užsakytų prekių gavimo dienos. Jūs neprivalote pagrįsti sutarties nutraukimo, taip pat nereikia mokėti baudos.
3.2 Norėdami nutraukti sutartį, turime apie tai informuoti el.
3.3. Jei prekes gavote iki sutarties nutraukimo, apie sutarties atsisakymą turime būti informuoti adresu: info@handal.net. Tada jums bus pranešta, kur turi būti išsiųstos grąžinamos prekės. Prekės grąžinamos Jūsų sąskaita ir atsakomybe. Jeigu sutarties nutraukimo metu jau apdorojome prekes pristatymui, gautų prekių privalote neišpakuoti, o privalote jas kuo greičiau grąžinti savo lėšomis ir atsakomybe.
3.4. Jei pranešėte mums apie sutarties nutraukimą, mums iš jūsų sąskaitos nurašyta suma bus grąžinta kuo greičiau – bet kuriuo atveju per 30 dienų nuo sutarties nutraukimo. Jei prekės jau išsiųstos, prašome grąžinti savo lėšomis.

4. Mūsų teisė keisti sutartį ir nesudaryti sutarties
4.1. Pasiliekame teisę keisti kainas, produktų prieinamumą ir specifikacijas, tačiau šie pakeitimai nebus atliekami po sutarties sudarymo.
4.2. Pasiliekame teisę nesudaryti sutarties.
4.2.1. Jei nenorime sudaryti sutarties, per penkias darbo dienas apie tai informuosime el. paštu; mes neapdorosime jūsų mokėjimo. Mes neįsipareigojame mokėti papildomo mokėjimo, kad kompensuotume jūsų nusivylimą.

5. Prekių pristatymas klientui
5.1. Suorganizuosime užsakytų prekių pristatymą adresu, gautu iš Jūsų užsakymo gavimo metu.
5.2. Išnaudosime visas galimybes užtikrinti pristatymą kuo greičiau po užsakymo gavimo, bet bet kuriuo atveju per 30 dienų.
5.3. Naudojamės pripažintomis siuntų pristatymo įmonėmis. Jei dėl kokių nors priežasčių pristatymas neįmanomas per 30 dienų, mes nedelsdami apie tai informuosime ir susitarsime dėl kitos pristatymo datos. Jei nepavyks susitarti dėl kitos pristatymo datos, pasiūlysime grąžinti pinigus.
5.4. Užsakytų prekių savininku tampate po prekių pristatymo. Po pristatymo prekės yra jūsų žinioje ir mes neatsakome už jų praradimą ar sunaikinimą.

6. Atsakomybė
6.1. Jeigu pristatytos prekės neatitinka Jūsų užsakymo arba jeigu prekė yra sugadinta ar brokuota, arba jeigu pristatymo kiekis yra neteisingas, mes būsime atsakingi tik tuo atveju, jei per protingą laiką informuosite mus apie problemą, atsiųsdami el. mūsų kontaktinis adresas.
6.2. Jei negausite prekių per 30 dienų nuo užsakymo datos, mes būsime atsakingi tik tuo atveju, jei pranešite mums el. paštu: info@handal.net
6.3. Jei pranešate mums apie problemą pagal 6.1 arba 6.2 skirsnį, elgsimės taip:
6.3.1. ištaisysime defektus ar trūkusį pristatymą;
6.3.2. sugadintas ar nekokybiškas prekes keičiame arba taisome;
6.3.3. grąžinsime už atitinkamas prekes sumokėtą sumą Jums patogiu būdu.
6.4. Jei įstatymai nenustato kitaip, mes nebūsime atsakingi už jokią netiesioginę ar pasekminę žalą, patirtą dėl:
6.4.1. nuostoliai, kurių sutarties sudarymo metu nė viena šalis negalėjo numatyti;
6.4.2. nuostoliai, atsiradę ne dėl veiklos, neatitinkančios tiekėjo taisyklių;
6.4.3. verslo nuostoliai ir (arba) nuostoliai, nesusiję su vartotojais.
6.5. Jūs privalote laikytis visų galiojančių reglamentų ir įstatymų, įskaitant visų muitinės, importo ir kitų leidimų, reikalingų norint įsigyti prekes iš mūsų svetainės, gavimą. Tam tikrų rūšių prekių importas arba eksportas gali būti uždraustas tam tikrų jūsų šalies įstatymų. Mes nekomentuojame ir neprisiimame atsakomybės už jūsų perkamų prekių eksportą ar importą.
6.6. Nepaisant užsienio šalies reikalavimų, nė viena iš šių sąlygų nėra skirta apriboti bet kokias vartotojų ar kitas įstatymų nustatytas teises, kurias galite turėti pagal jūsų šalyje galiojančius įstatymus. Kitaip tariant: jūsų įstatymų numatytos teisės nebus ignoruojamos.

7. Paskelbti
Jei šiose sąlygose aiškiai nenurodyta, visi mums skirti pranešimai turi būti siunčiami el. pašto adresu, kuris retkarčiais skelbiamas mūsų svetainėje, o visi mūsų pranešimai jums bus paskelbti mūsų svetainėje. Kilus klausimams, susijusiems su konkrečiu užsakymu, susisieksime su Jumis el. paštu užsakymo formoje nurodytu adresu.

8. Įvykiai, kurių mes negalime kontroliuoti
Mes neprisiimame atsakomybės, jei užsakytos prekės nepristatomos arba pristatymas vėluoja, arba pristatytos prekės yra sugadintos ar sugedusios dėl įvykio ar situacijos, kurios nepriklauso nuo mūsų protingos kontrolės (sąrašas neapsiriboja): streikai, lokauta ir kiti ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų, sistemos gedimai ar tinklo sutrikimai, potvyniai, gaisrai, sprogimai ar nelaimingi atsitikimai.