Privaatsustingimused

Tere tulemast meie veebisaidile.

Jätkates selle veebisaidi sirvimist ja kasutamist nõustuste järgima järgmisi reegleid ja kasutamistingimusi, mis koos meie privaatsuspoliitikaga moodustavad teie ja ettevõtte Handal Trade vahelise suhte aluse selle veebisaidi raames. Sõnad ”Handal Trade” või ”meie” tähendavad veebisaidi omanikku, kelle aadress on Noole 2-8 Tallinn .
Sõna ”teie” tähendab meie veebisaidi vaatajat või kasutajat.

Selle veebisaidi kasutamine eeldab järgmiste kasutamistingimuste täitmist:

• Selle veebisaidi lehtede sisu on mõeldud ainult teie üldiseks informeerimiseks ja kasutamiseks. Sisu võib muutuda ilma etteteatamiseta.
• Meie ega ükski kolmas osapool ei garanteeri mingil moel sellel veebisaidil leiduva sisu ja materjalide õigsust, õigeaegsust, töökindlust, täiuslikkust või sobivust ühekski otstarbeks. Te tunnistate, et see informatsioon võib olla ebatäpne või sisaldada vigu ja me keeldume selgesõnaliselt igasugusest vastutusest maksimaalsel seadusega lubataval määral.
• Te kasutate sellel veebisaidil leiduvat informatsiooni ja materjale täielikult omal vastutusel ja meie ei kanna mingit vastutust. Teie enda ülesanne on tagada, et igasugused selle veebisaidi kaudu saada olevad tooted, kaubad või informatsioon vastaks teie vajadustele.
• See veebisait sisaldab materjale, mis kuuluvad või on litsenseeritud meile. Selle materjali hulka kuulub ka, aga mitte ainult, saidi kujundus, küljendus, välimus ja graafika. Reprodutseerimine on keelatud, välja arvatud koos autoriõigusele viitamisega, mis moodustab käesolevatest kasutamisõigustest ühe osa.
• Kõigi sellel veebilehel reprodutseeritud kaubamärkide puhul, mis ei kuulu ega ole litsenseeritud saidi omanikule, on viidatud nende omanikele.
• Selle veebisaidi volitamata kasutamine võib kaasa tuua kahjude hüvitamise nõude ja/või olla kriminaalkuritegu.
• Viis, kuidas te seda veebisaiti kasutate ja kõik vaidlused, mis sellest kasutamisest võivad tuleneda, alluvad Eesti Vabariigi seadustele.

Meie privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab viisid, kuidas Handal Trade kasutab ja kaitseb igasugust teavet, mida te annate ettevõttele Handal Trade OÜ seda veebisaiti kasutades. Meie suhtume teie privaatsuse kaitsmisse täie tõsidusega. Kui me palume teil edastada teatavat informatsiooni, mille alusel teid selle veebisaidi külastamisel tuvastada saab, võite olla kindlad, et seda informatsiooni kasutatakse ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Handal Trade võib seda poliitikat aeg-ajalt muuta, uuendades käesolevat lehekülge. Kontrollimaks, et säärased muudatused teile vastumeelsed ei ole, soovitame käesolevat lehekülge aeg-ajalt uuesti külastada.

Millist informatsiooni kogume?

Me võime koguda järgmist informatsiooni: Nimi, Kontaktandmed, s.h. meili- ja postiaadress.Samuti muud informatsiooni, mis on seotud kliendiküsitluste ja/või eripakkumistega. Me vajame seda informatsiooni selleks, et mõista teie vajadusi ja pakkuda teile paremat teenust, täpsemalt järgmistel eesmärkidel: ettevõttesisene tegevuste ajaloo säilitamine. Me võime aeg-ajalt saata teie poolt antud meiliaadressile promotsioonimeile uute toodete kohta, eripakkumisi või muud informatsiooni, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda. Aeg-ajalt võime kasutada teie antud informatsiooni selleks, et teiega ühendust võtta turu-uuringu eesmärgil. Me võime teiega ühendust võtta meili, telefoni, faksi või posti teel. Me võime kasutada seda informatsiooni veebisaidi kohandamiseks vastavalt teie huvidele.

Turvalisus

Me suhtume väga tõsiselt teie informatsiooni kaitsmisse. Volitamata ligipääsu või avaldamise vältimiseks oleme kasutusele võtnud vajalikud füüsilised, elektroonilised ja organisatoorsed protseduurid, mis aitavad tagada meie poolt kogutava informatsiooni turvalisust.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Küpsis (cookie) on väike fail, mille veebileht saadab teie veebibrauserile ja mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Küpsised sisaldavad informatsiooni teie külastuste kohta ning võimaldavad veebirakendustel suhelda teie kui indiviidiga. Kogudes ja mäletades informatsiooni teie eelistuste kohta saab veebirakendus oma tegevusi kohandada vastavalt teie vajadustele ja maitsele.
Me kasutame küpsiseid selleks, et salvestada teie ostukorvi sisu ja teie kontaktandmed, juhul kui te olete need meile ise edastanud. Lisaks kasutame liikluse ajaloo küpsiseid, et tuvastada, milliseid veebilehti kasutatakse. See aitab meil analüüsida veebilehtede liikluse andmeid ja muuta veebisaiti paremini vastavaks klientide vajadustele. Me kasutame seda informatsiooni ainult statistilise analüüsi eesmärkidel ja seejärel andmed kustutatakse meie süsteemist.
Lõppkokkuvõttes aitavad küpsised meil pakkuda teile paremat veebisaiti, võimaldades meil tuvastada, milliseid lehekülgi peate kasulikuks ja milliseid mitte. Küpsis ei anna meile ühelgi moel ligipääsu teie arvutisse ega edasta mingisugust informatsiooni teie kohta peale nende andmete, mida ise olete soovinud meiega jagada.
Te võite küpsiste ligipääsu lubada või keelata. Enamik veebibrausereid lubab automaatselt küpsiste kasutamist, ent kui te soovite, on teil võimalus need ära keelata. See võib takistada teid veebisaidi kõiki võimalusi ära kasutamast.

Teie isikliku informatsiooni haldamine

Me ei müü, anna ega rendi teie isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele kui meil pole selleks teie nõusolekut või meid ei kohusta selleks seadus või teiepoolne käsk. Kui mingi informatsioon, mida me teie kohta omame, on teie arvates vale, palun teavitage meid sellest meili või posti teel esimesel võimalusel. Parandame koheselt igasuguse väära informatsiooni.

Autoriõigusest

Selle veebisaidi ja tema sisu autoriõigused kuuluvad ettevõttele Handal Trade OÜ – © Handal Trade
”2009. Kõik õigused reserveeritud. Igasugune osaline või täielik sisu taaslevitamine või taasesitamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel: te võite veebisaidi sisu osaliselt printida või oma kohalikule kõvakettale alla laadida ainult isiklikuks ja mittekommertsiaalseks kasutamiseks te võite kopeerida sisu kolmandast osapoolest indiviididele nende isiklikuks kasutamiseks, aga ainult juhul, kui viitate materjali allikana sellele veebisaidile Te ei või ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata sisu edasi jagada või kommertsiaalsetel eesmärkidel kasutada. Samuti ei tohi te sisu edastada või salvestada ühelgi teisel veebisaidil või muul elektroonilisel andmekandjal.

Sitemap leht