Witamy na stronie internetowej Handal Trade!

Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać poniższych zasad i warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności, stanowią podstawę wzajemnych relacji pomiędzy Tobą a Handal Trade w ramach tej strony internetowej. W kontekście niniejszej strony internetowej, słowa “Handal Trade”, “my” i “nasz” odnoszą się do właściciela strony internetowej, którego adres to Noole 2-8 Tallinn Estonia.

Słowo “Ty” odnosi się do widzów i użytkowników naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej strony internetowej zakłada spełnienie następujących warunków użytkowania

Zawartość stron tego serwisu jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści bez uprzedzenia.
Ani my, ani żadna osoba trzecia nie gwarantuje całkowitej poprawności, aktualności, niezawodności lub doskonałości treści i materiałów znajdujących się na tej stronie, ani ich przydatności do wybranego przez Ciebie celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje te mogą być nieprecyzyjne lub zawierać błędy, a my wyraźnie odmawiamy wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Użytkownik korzysta z informacji i materiałów znajdujących się na tej stronie na własną odpowiedzialność, a nie na naszą. Użytkownik odpowiada za to, by produkty i informacje dostępne na tej stronie oraz ich wykorzystanie odpowiadały jego potrzebom. Niniejsza witryna zawiera materiały, które należą do nas lub na które udzieliliśmy licencji. Materiały te obejmują projekt, układ, wygląd i grafikę witryny. Powielanie jest zabronione, z wyjątkiem powoływania się na prawa autorskie, które stanowią jedną z części omawianych praw do wykorzystania.
W przypadku wszystkich reprodukowanych znaków towarowych na tej stronie, które nie należą do nas lub nie są licencjonowane, należy odnieść się do ich właścicieli. Nieuprawnione korzystanie z niniejszej witryny może skutkować roszczeniem o odszkodowanie, a nawet stanowić przestępstwo.Sposób korzystania z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory mogące wyniknąć z korzystania z niej podlegają prawu Republiki Estonii.

Nasza polityka prywatności

Nasza polityka prywatności określa sposoby, w jakie Handal Trade wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które przekazujesz firmie Handal Trade OÜ w trakcie korzystania z tej strony internetowej. Podchodzimy do ochrony Twojej prywatności z pełną powagą. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie podczas odwiedzania strony internetowej, upewnij się, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Handal Trade może zmienić niniejszą politykę poprzez aktualizację tej strony. Aby upewnić się, że nie masz nic przeciwko tym zmianom, zalecamy, abyś od czasu do czasu odwiedzał tę stronę.

Jakie informacje gromadzimy?

Możemy prosić o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, w tym adresu e-mail i adresu pocztowego, oraz innych informacji związanych z ankietami dla klientów i/lub ofertami specjalnymi. Informacje te są nam potrzebne, aby zrozumieć potrzeby klientów i zapewnić im jak najlepszą obsługę, a także aby zachować historię działalności firmy. Od czasu do czasu na podany przez Ciebie adres e-mail możemy wysłać list prezentacyjny dotyczący nowego produktu, oferty specjalne lub inne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Od czasu do czasu wykorzystujemy te informacje także do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach badań rynkowych (e-mail, faks telefoniczny lub zwykła poczta). Chcemy wykorzystać informacje, które nam powierzyliście, aby dostosować stronę internetową do Waszych zainteresowań.

Bezpieczeństwo


Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony informacji, które nam powierzyłeś. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub publikacji, wdrożyliśmy procedury, które pomagają zagwarantować niezbędne fizyczne, elektroniczne i organizacyjne bezpieczeństwo informacji.

Jak korzystamy z plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które są zapisywane na dysku twardym komputera. Pliki cookie zawierają informacje o wizycie użytkownika i umożliwiają aplikacji internetowej komunikację z użytkownikiem jako osobą fizyczną. Zbierając i zapamiętując informacje o Twoich preferencjach, aplikacja internetowa może dostosować swoje działania do Twoich potrzeb i upodobań.

Używamy plików cookie do zapisywania zawartości koszyka na zakupy oraz danych kontaktowych, jeśli zostały nam one przekazane. Ponadto używamy plików cookie dotyczących historii ruchu, aby zidentyfikować, która strona jest używana. Pomaga nam to analizować statystyki ruchu na stronach internetowych i dostosowywać stronę do potrzeb klientów. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do analizy statystycznej, a następnie usuwamy je z naszego systemu.

Podsumowując, pliki cookie pomagają nam zaoferować Państwu lepszą witrynę internetową, umożliwiając nam identyfikację stron, które uważają Państwo za przydatne, a które nie. Pliki cookie nie zapewniają nam dostępu do komputera użytkownika ani nie przekazują żadnych informacji o użytkowniku, którymi użytkownik nie zdecydował się z nami podzielić.

Użytkownik może zezwolić lub zablokować dostęp do plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na korzystanie z plików cookie, ale jeśli użytkownik chce, może je zablokować. Może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich możliwości oferowanych przez daną stronę internetową.

Zarządzanie danymi osobowymi

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim, jeśli nie mamy na to zgody użytkownika lub jeśli nie jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub instrukcjami użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na jego temat, są nieprawidłowe, prosimy o powiadomienie nas o tym przy pierwszej okazji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej. Niezwłocznie poprawimy wszelkie nieprawdziwe informacje.

Informacja o prawach autorskich

Niniejsza witryna i jej zawartość jest chroniona prawem autorskim przez Handal Trade OÜ – © Handal Trade.2009. Wszelkie prawa są chronione. Zabroniona jest jakakolwiek częściowa lub całkowita redystrybucja lub reprodukcja bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się wykorzystywania treści do celów komercyjnych, redystrybucji, przesyłania lub zapisywania na innej stronie internetowej lub innym nośniku elektronicznym. Użytkownik może częściowo wydrukować zawartość witryny lub pobrać ją na lokalny dysk twardy wyłącznie do użytku osobistego. Dozwolone jest kopiowanie treści do użytku osobistego przez inne osoby tylko pod warunkiem podania naszej strony internetowej jako źródła materiału.